Menu
W skrócie...

Cel projektu to opracowanie wytycznych do zaprojektowania innowacyjnej technologii wydobycia gazu z łupków przy użyciu ciekłego CO2. Technologia będzie oparta na wynalazku WAT dotyczącym wydobycia węglowodorów gazowych z kilku poziomów odwiertów lateralnych przy wykorzystaniu CO2 w stanie nadkrytycznym, co spowoduje wzrost wydajności odwiertu, ponieważ CO2 wywoła desorpcję CH4 ze struktury porowatej łupka, a przemiana termo-dynamiczna CO2 w złożu spowoduje zeszczelinowanie skały. Metoda jest bardzo korzystna z punktu widzenia ochrony środowiska, gdyż nie wymaga stosowania wody oraz środków chemicznych. Ciepło, które jest potrzebne do uzyskania efektu szczelinowania za pomocą ciekłego CO2 będzie pobierane samoistnie z górotworu otaczającego odwiert. Zaplanowane w tym projekcie badania numeryczne oraz eksperymentalne mają na celu weryfikację elementów technologii w warunkach laboratoryjnych, co znacznie ograniczy ryzyko i koszty realizacji technologii na odwiercie.

Linki

Logo Nazwa Adres www

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju http://www.ncbir.pl

Wojskowa Akademia Techniczna www.wat.edu.pl

Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej
WME WAT
http://kmiis.wme.wat.edu.pl

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo www.pgnig.pl

Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica
www.agh.edu.pl

Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl© APS, Projekt: Anna Szurgott