Menu
W skrócie...

Cel projektu to opracowanie wytycznych do zaprojektowania innowacyjnej technologii wydobycia gazu z łupków przy użyciu ciekłego CO2. Technologia będzie oparta na wynalazku WAT dotyczącym wydobycia węglowodorów gazowych z kilku poziomów odwiertów lateralnych przy wykorzystaniu CO2 w stanie nadkrytycznym, co spowoduje wzrost wydajności odwiertu, ponieważ CO2 wywoła desorpcję CH4 ze struktury porowatej łupka, a przemiana termo-dynamiczna CO2 w złożu spowoduje zeszczelinowanie skały. Metoda jest bardzo korzystna z punktu widzenia ochrony środowiska, gdyż nie wymaga stosowania wody oraz środków chemicznych. Ciepło, które jest potrzebne do uzyskania efektu szczelinowania za pomocą ciekłego CO2 będzie pobierane samoistnie z górotworu otaczającego odwiert. Zaplanowane w tym projekcie badania numeryczne oraz eksperymentalne mają na celu weryfikację elementów technologii w warunkach laboratoryjnych, co znacznie ograniczy ryzyko i koszty realizacji technologii na odwiercie.

Publikacje

Publikacje o projekcie:

Publikacje osobowe - tematyka projektu:

 • Miedzińska Danuta, Niezgoda Tadeusz, Methods of CO2 acquisition and reduction in shale rocks fracturing technology, 2016, AGH Drilling, Oil, Gas, 33, 1, pp. 11-22.
 • Niezgoda Tadeusz, Miedzińska Danuta, Stanisławek Sebastian, Kwietniewski Michał, Overview of issues related to mixing CO2 and proppant in the method of gas extraction from shale rocks, 2016, AGH Drilling, Oil, Gas, 33, 2, pp. 307-313.
 • Małek Ewelina, Miedzińska Danuta, Niezgoda Tadeusz, Stankiewicz Michał, Research on heat flow granite sample using thermal imaging camera, 2016, Journal of KONES Powertrain and Transport, 23, 4, pp. 327-333.
 • Kwietniewski Michał, Miedzińska Danuta, Niezgoda Tadeusz, Małek Ewelina, Analysis of influence of temperatire on wellbore tubing dimensions, 2016, Journal of KONES Powertrain and Transport, 23, 4, pp. 269-273.
 • Michał Kwietniewski, Danuta Miedzińska, Tadeusz Niezgoda, Analiza MES procesu zagłębiania proppantu w szczelinie skały łupkowej, XIV Konferencja Naukowo-Techniczna Techniki Komputerowe w Inżynierii, 18-21.10.2016, Teresin.
 • Jerzy Osiński, Danuta Miedzińska, Propozycja modyfikacji teorii Griffitha do zadania szczelinowania skały łupkowej, XIV Konferencja Naukowo-Techniczna Techniki Komputerowe w Inżynierii, 18-21.10.2016, Teresin.
 • Sebastian Stanisławek, Piotr Kędzierski, Paweł Dziewulski, Danuta Miedzińska, Wyznaczanie wytrzymałości na rozciąganie granitu metodą szczelinowania hydraulicznego, XIV Konferencja Naukowo-Techniczna Techniki Komputerowe w Inżynierii, 18-21.10.2016, Teresin.
 • Małek Ewelina, Miedzińska Danuta, Niezgoda Tadeusz, Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce; Nauki Techniczne i Inżynieryjne, Część V: Analiza mikrostruktury skały łupkowej przy użyciu nowoczesnych technik mikroskopowych, 2016, pp. 85-90.
 • Niezgoda Tadeusz, Miedzińska Danuta, Sławiński Grzegorz, Kędzierski Piotr, Małek Ewelina, Monografia: Podstawy metody wydobycia gazu z łupków sprzężonej z magazynowaniem CO2, 2016, ISBN: 978-83-7938-121-0.

 • Miedzińska D., Polska technologia szczelinowania, Chemia Przemysłowa, 1/2015, 62-66.
 • Małek Ewelina, Niezgoda Tadeusz, Miedzińska Danuta, Development of porosity measurement method based on modern microscopic techniques, 2015, Solid State Phenomena, 240, pp. 87-93,
 • Małek Ewelina, Analiza mikrostruktury skały łupkowej przy użyciu nowoczesnych technik mikroskopowych, 2015, II Ogólnokrajowa Konferencja Młodzi Naukowcy w Polsce - Badania i Rozwój, Poznań.

 • Niezgoda T., Miedzińska D., Małek E., Kędzierski P., Sławiński G., Study on carbon dioxide thermodynamic behawior for the purpose of shale rock fracturing, Bulletin of the Polish Academy of Sciences 2013, 61, 3, 605-612.
 • Miedzińska D., Niezgoda T., Małek E., Zasada Z., Study on coal microstructure for porosity levels assessment, 2013, Bulletin of the Polish Academy of Sciences, 61, 2, 499-505.
 • Niezgoda Tadeusz, Małek Ewelina, Miedzińska Danuta, Carbon dioxide geosequestration method coupled with shale gas recovery, 2013, Nafta - Gas, 30, 1, pp. 161-167.
 • Niezgoda Tadeusz, Miedzińska Danuta, Małek Ewelina, Analysis of coal structure in the aspect of gas content, 2013, Nafta - Gas, 30, 1, pp. 169-179,Opracowanie technologii wydobycia gazu z łupków przy użyciu ciekłego CO2 – wyzwania badawcze.
Autor: dr inż. Danuta Miedzińska, Wojskowa Akademia Techniczna
Czytaj więcej...

Szczelinowanie hydrauliczne jest obecnie najpopularniejszą metodą eksploatacji gazu i ropy z formacji łupkowych. To dzięki jej zastosowaniu stało się w ogóle możliwe wydobycie węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych. Mimo wielu zalet szczelinowanie hydrauliczne budzi wiele kontrowersji związanych m.in. ze znacznym poborem wód potrzebnych do zabiegu. Opór organizacji ekologicznych oraz obawy lokalnych społeczności skłaniają do poszukiwania nowych, bardziej efektywnych i przyjaznych środowisku metod.
Czytaj więcej...

The Polish shale gas sector has met with serious setbacks in recent years, both as a result of disappointing drilling results and disappointing legislation. However, the Polish government will introduce a new hydrocarbon bill that should make drilling more attractive. What is more, a Polish research consortium has developed a new, much cheaper and much more environmentally friendly method of extraction.
Dr Danuta Miedzińska from WAT is one of the leading researchers on the project and, in preview of the next year’s Central and Eastern European Shale Gas and Oil Summit in Warsaw at which she, professor Niezgoda and their team of researchers will represent their work, she spoke on the details regarding DIOX4SHELL.
Czytaj więcej...

Rezultaty drugiego konkursu Blue Gas zostały już ogłoszone i niewielka grupa projektów została uznana za obiecujące. Są to wspaniałe wieści dla tych, pracujących przy wygranych projektach a także dla przemysłu gazu łupkowego w Polsce.
Dr inż. Danuta Miedzińska z WAT jest jednym z naukowców, pod których kierunkiem projekt DIOX4SHELL jest realizowany i, przed przyszłoroczną konferencją CENTRAL AND EASTERN EUROPE SHALE GAS AND OIL SUMMIT, na której wraz z profesorem Niezgodą i współpracownikami będzie reprezentować ich pracę.
Czytaj więcej...
© APS, Projekt: Anna Szurgott